• Kızılay Mah. İzmir-1 CaddesiÇankaya/Ankara
 • 0536 421 75 70Bizi Arayın!
 • Çalışma SaatleriPzt. - Cts.: 08:00 - 19:00

Oral Diagnoz ve Radyoloji

Oral diagnoz ve radyoloji; hastalarımızın ağız hastalıklarının ve ağızlarında semptom oluşturan rahatsızlıklarının teşhis edilebilmesi için başvurulan bir bilim dalıdır. Oral diagnoz ve radyoloji sayesinde hem ağız içerisinde görülen hem de çene kemiği içerisinde görülen problemler teşhis edilebilmektedir. Oral diagnoz ile hastalarımızın ağız içerisindeki şikayetlerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Mevcut problemli bölgenin yanı sıra ilerleyen zamanlarda da problem yaratması muhtemel olan bölgeler belirlenebilmektedir. İleride yaşanabilecek oldukça büyük sorunların önlenebilmesi için ekonomik bir yöntemdir.

Ağız, diş ve çene radyolojisi

Ağız, diş ve çene radyolojisi

Oral Diagnoz ve Radyoloji Muayenelerinde Hastalara Ait Sorumluluklar Nelerdir?

Radyoloji muayenesinde hastalarımıza düşen görevler aşağıda belirtilmiştir:

 • Diş hekimlerimizin hastalarımıza sordukları bütün soruları hastalarımızın doğru cevaplamaları gerekmektedir. Aksi takdirde hastalarımıza uygulanacak olan tedavi doğru planlanamamaktadır.
 • Hastalarımızın sadece dişleri ile ilgili değil, aynı zamanda genel sağlık durumları ile de ilgili diş hekimlerimize bilgi vermeleri gerekmektedir. Örnek vermek gerekir ise; tansiyon, hamilelik, şeker, tüberküloz, sarılık, AIDS, kalp rahatsızlığı gibi problemleri var ise diş hekimlerimizi bu konuda bilgilendirmelidirler.
 • Hastalarımızın ağızlarında eğer hareketli protez var ise; radyoloji kliniğinde bu protezlerini çıkartmaları gerekmektedir.
 • Baş ve boyun bölgesinde bulunan metal takıları çıkarttıktan sonra muayene olmaları gerekmektedir.

Diş Filmleri Hangi Amaçla Kullanılır?

Diş filmlerinin kullanımı ile hedeflenen; özellikle diş ve çene kemiği gibi sert dokular olmak üzere ağız içerisindeki hastalıkların teşhis edilebilmesidir. Bunun için diş filmleri çekilmektedir ve bu filmler dental radyografi olarak da isimlendirilmektedir. Periapikal ve panoramik filmler, en sık kullanılan diş filmleridir. Diş filmlerinin çeşitleri aşağıda verilmiştir:

 • Dijital panoramik radyografi
 • Periapikal radyografi
 • Bite-Wing radyografisi
 • Sefalometrik radyografi
 • Oklüzal radyografi
 • Dijital radyografiler (RVG)
 • Bilgisayarlı tomografi (BT, CT)
 • El bilek radyografi

Dijital Panoramik Radyografi Nedir?

Diagnoz nedir?

Diagnoz nedir?

Dijital panoramik radyografi; hastalarımızın ağızlarının içerisindeki dişlerin tamamının görünebilmesini sağlamaktadır. Gömük dişler, dişleri çevreleyen kemik doku, çene kemiğinin tamamı ve mevcut dişler bu yöntem ile görülebilmektedir. Röntgen çekildikten sonra ilgili görüntüler bilgisayar ekranında görülebilmektedir ve diş hekimlerimizin bu görüntüler üzerinde büyültme, küçültme, ölçüm gibi işlemler yapabilmeleri mümkün olmaktadır. Dijital panoramik radyografi ile hastalarımızın maruz kaldıkları radyasyon oranının azaltılması mümkün olmaktadır. Hastalarımızın dosyaları bilgisayar ortamında saklanmaktadır ve gerekli olduğu zamanlarda da bu dosyaların paylaşılabilmesi mümkün olmaktadır.

Periapikal Radyografi Nedir?

Periapikal radyografi için öncesinde hastalarımızın şüpheli bir durumunun tespit edilmesi gerekmektedir. Ardından bu şüpheli durum hakkında daha detaylı bir görüntü elde edebilmek için periapikal radyografi kullanılmaktadır. Birbirine komşu olan dişlerin ve bu dişleri çevreleyen kemik dokunun görülebileceği bir görüntüleme tekniğidir.

Bite-Wing Radyografisi Nedir?

Bite-Wing radyografisi; ısırtma radyografisi olarak da isimlendirilmektedir. Çocuk hastalarımızda dişlerinin arayüzlerinde oluşmuş olan çürüklerin tespit edilebilmesi için kullanılan bir görüntüleme tekniğidir. Tek bir film üzerinde hem alt hem de üst çenedeki dişler görülebilmektedir.

Sefalometrik Radyografi Ne İçin Kullanılır?

Sefalometrik radyografi; ortodontik anormalliklerin yaşanması durumunda, tanı konması ve tedavi edilmesi için kullanılan bir görüntüleme tekniğidir. Oral diagnoz ve radyoloji uygulamalarından biri olan sefalometrik radyografi ile hastalarımızın dişlerinin çeneleri ile, çenelerinin kafa kaidesi ile ve diğer oluşumlar ile ilişkisinin nasıl olduğu hakkında bilgi edinilmesini sağlamaktadır.

Oklüzal Radyografi Nedir?

Oklüzal radyografi ile dişlerin yatay yöndeki pozisyonları saptanabilmektedir. Çene kemiğinin içerisindeki oluşumlar incelenebilmektedir ve aynı zamanda tükürük bezleri ile kanallar da görüntülenebilmektedir.

Dijital Radyografi (RVG) Nedir?

Dijital radyografi ile beraber hastalarımızın röntgeni çekilmektedir ve bu röntgen görüntüleri bilgisayar ortamında görülebilmektedir. Ancak dijital panoramik radyografiye ek olarak bir de görüntüler üzerinde renk ayarları yapma, büyültme ve küçültme işlemleri, ölçümler yapılabilmektedir. Diğer uygulamalara göre hastalarımızın aldıkları radyasyonun azalmasında daha etkili olduğu için tercih edilen bir görüntüleme tekniğidir.

Bilgisayarlı Tomografi (BT, CT) Nedir?

Bilgisayarlı tomografi; ağız içi ve ağız dışı görüntüleme tekniklerinin yetersiz kaldığı durumlarda uygulanan bir görüntüleme tekniğidir. Üç boyutlu görüntü elde edilebilmektedir. Büyük kistlerin, tümörlerin olduğu veya çok sayıda implant uygulaması yapılacak olan hastalarımız için uygun bir görüntüleme tekniğidir. Ağız bölgesinden enine kesitler alarak inceleyebilmek mümkün olmaktadır. Dişlerin ve patolojik oluşumların çevre dokular ile olan ilişkilerini üç boyutlu olarak inceleyebilmek mümkün olmaktadır. Çok sayıda implant uygulaması yapılacak olan hastalarımızın yatay yöndeki kemik kalınlıklarının, sinüs boşluklarının konumlarının, damat ve sinirlerinin izledikleri yolun tespit edilebilmesine yardım olan bir görüntüleme tekniğidir. Ayrıca eğer hızlı prototipleme yöntemi ile beraber kullanılır ise; cerrahi işlem yapılmak istene bölgelere ait çalışma maketlerinin ya da kılavuz plakların hazırlanabilmesi mümkün olmaktadır. Dolayısı ile hastalarımızın cerrahi işlemde karşılaşabilecekleri risklerin en aza indirgenmesi sağlanmaktadır.

Ortodontik Tedavilerde El Bilek Radyografi Neden Kullanılır?

El bilek radyografi kullanımı; ortodontik tedavi planlamasında ise, çocuk hastalarımızda başvurduğumuz bir görüntüleme tekniğidir. Çocuk hastalarımızın kemik yaşını ve gelişimlerini saptamak adına kullanılmaktadır. Bu sayede hangi tedavilere uygun oldukları tespit edilebilmektedir.

Oral diagnoz ve radyoloji

Oral diagnoz ve radyoloji

Oral Diagnoz ve Radyoloji Uygulamaları Hamileler İçin Uygun Mudur?

Hamilelerin radyografi çektirmelerinde herhangi bir sakınca olmamaktadır. Diş hekimliği uygulamalarında kullanılan radyografi cihazlarında radyasyon miktarı oldukça düşük olduğu için hamile hastalarımızın sağlıklarını tehdit edebilecek bir durum oluşmamaktadır. Ancak hamilelik ihtimali olan veya hamile olan hastalarımızın doktor onayı olmadan radyografi cihazlarına alınması yasaktır. Radyoloji kliniğimize alınırken de kurşun önlük giymeleri istenmektedir.

Oral Diagnoz ve Radyoloji Fiyatları

Oral diagnoz ve radyoloji ücretleri; hastalarımıza tanı konabilmesi için kullanılan görüntüleme tekniğine göre farklılık göstermektedir. Oral diagnoz ve radyoloji fiyatlarını öğrenebilmek için diş hekimlerimizin hastalarımızı muayene etmeleri gerekmektedir.